ProjectAS wordt stapsgewijs afgestemd op de wensen van de organisatie. Het orderproces wordt geoptimaliseerd, vereenvoudigd en versneld. Indien gewenst kunnen facturatie en debiteurenbeheer gekoppeld worden aan een (bestaand) financieel pakket. Modules zullen gefaseerd worden ingevoerd. De ervaring leert dat ideeën, die voorheen niet haalbaar waren, met ProjectAS worden gerealiseerd.

Meer mogelijkheden van ProjectAS leren kennen? Klik hier om het productinformatieblad te downloaden!

Klik op onderstaande afbeeldingen en bekijk per module de menu’s, invoerschermen en rapporten.

 

Toegangsbeheer
    

Calculaties en Offertes
        

Projecten
        

Planning en Logistiek
      

Orders
      

Facturatie
        

Relaties
        

Aanwezigheidsregistratie